Nhà Hoạt Động Dân Chủ Việt Nam Thắng Giải Nhân Quyền Cao Quý của Hàn Quốc

Thông Cáo Báo Chí Nhà Hoạt Động Dân Chủ Việt Nam Thắng Giải Nhân Quyền Cao Quý của Hàn Quốc Sài Gòn, Việt Nam – Ngày 4 Tháng 5 Năm 2016 Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam vừa được trao giải Nhân Quyền Gwangju 2016. Bác Sĩ  Nguyễn…

Continue Reading →

Dr. Nguyen Dan Que Wins Prestigious South Korean Human Rights Award

For Immediate Release Vietnamese Democracy Activist Wins Prestigious South Korean Human Rights Award Saigon, Vietnam – 4 May 2016 Vietnamese democracy activist, Dr. Nguyen Dan Que, is the 2016 co-recipient of the Gwangju Prize for Human Rights.  Dr. Nguyen Dan Que is the first Vietnamese winner of this prestigious Human Rights award, which has since…

Continue Reading →